Köysisoolo

Köysisoolo tarkoittaa kiipeilyä yksin ylä- tai alaköydellä itseään varmistaen. Köysisoolo-klinikka on tarkoitettu edistyneelle harrastajalle, joka haluaa laajentaa osaamistaan köysitekniikoissa ja käydä kiipeilemässä yksin köysikallioilla. Kurssilla tutustutaan erilaisiin tapoihin varmistaa itseään yläköydellä.

  • ankkuripisteen rakennus
  • köyden/köysien asemointi ja suojaaminen
  • varmistuslaitteet
  • itsensä varmistaminen

Kurssin tavoite: Kiipeilijä oppii rakentamaan (ylä)köysisoolopisteen turvallisesti huomioiden kiipeilylinjan, kallion ja ankkuripisteen asettamat haasteet. Kiipeilijä ymmärtää köysisooloon liittyvät riskit ja osaa minimoida ne. Kiipeilijä osaa käyttää köysitarainta/nousukahvaa (basic, ropeman, solo2, microtraxion jne.) varmistaessaan itseään.

Ennakkotiedot: Laskeutuminen ja ankkurit, yläköydellä varmistaminen.

Muuta: Suositellaan kiipeilyn harrastajalle, joka osaa toimia kiipeilyn ongelmatilanteissa yksin.