Köysisoolo

Köysisoolo tarkoittaa kiipeilyä yksin ylä- tai alaköydellä itseä varmistaen. Köysisoolo-klinikka on tarkoitettu edistyneelle harrastajalle, joka haluaa laajentaa osaamistaan köysitekniikoissa ja käydä kiipeilemässä yksin köysikallioilla. Kurssilla tutustutaan erilaisiin tapoihin varmistaa itseä fiksatun yläköyden turvin ja harjoitellaan fiksiköyden laittamista yläköysisooloa varten.

  • ankkuripisteen rakennus
  • köyden/köysien asemointi ja suojaaminen
  • varmistuslaitteet
  • maaston ja olosuhteiden huomiointi

Kurssin tavoite: kiipeilijä osaa rakentamaan (ylä)köysisoolopisteen turvallisesti huomioiden kiipeilylinjan, kallion ja ankkuripisteen asettamat haasteet. Kiipeilijä ymmärtää köysisooloon liittyvät riskit ja osaa minimoida ne. Kiipeilijä osaa käyttää köysitarainta/nousukahvaa (basic, ropeman, solo2, microtraxion jne) varmistaessaan itseään.

Ennakkotiedot: laskeutuminen ja ankkurit, yläköydellä varmistaminen

Muuta: Kurssin harjoitukset tehdään fiksatun yläköyden turvin. Suositellaan kiipeilyn harrastajalle, joka osaa toimia kiipeilyn ongelmatilanteissa yksin.